KONTAKTNÍ TELEFON +420 603 519 519
ADRESA

Martinovská 3168/48 - 723 00 Ostrava

PONDUS

Prosvětlovací pásy

Polykarbonát je vhodným materiálem k prosvětlení svislých stěn průmyslových i jiných objektů denním světlem. Polykarbonátové desky a panely různých tlouštěk v současné době často nahrazují dříve používané skleněné kopility a drátoskla ve stěnách.

Kontaktujte nás
Author

Řešení

Provedení stávajících prosklení

Podle účelu využívání budov je prosklení rozděleno do několika kategorií.

Na výrobních objektech se zpravidla používalo prosklení ze skel s drátěnou vložkou (drátoskla) nebo ze skleněných profilových skel s obchodními názvy např. Copilit, Profilit, Reglit atd. Pro malé prosklené plochy se využívaly konstrukce s T profilů s jednoduchým zasklením.

V administrativních objektech je možno vidět klasická okna v dřevěných rámech, případně okna kovová, zpravidla s dvojitým zasklením.

 

Nevýhody stávajícího prosklení

V současné době jsou druhy prosklení, které se používaly již přežité. Nevýhodou prosklení používaných v minulosti je zejména součinitel prostupu tepla a s tím spojená energetická bilance objektu. Vlivem dosluhující životnosti prosklení vznikají problémy s praskáním nebo dokonce vypadáváním tabulí buď drátoskla nebo i copilitu, což způsobuje velké bezpečnostní riziko. Nevýhodou původních prosklení mohou být i nefunkční mechanismy otevírání apod.

Návrhy provedení nového prosvětlení

S ohledem na účel objektů, ve kterých je prosklení použito, lze navrhnout řešení, které bude splňovat požadovaná kritéria.

Pro výrobní prostory lze nabídnou prosvětlení polykarbonátové. To může dále rozdělit na dutinkové polykarbonátové desky s tloušťkou obvykle 16 mm (výjimečně 10 mm pro prostory nevytápěné) nebo polykarbonátové panely v tloušťce 40 mm pro prostory se zvýšeným požadavkem na součinitel prostupu tepla. U polykarbonátových desek je nutná ocelová podpůrná konstrukce, buď stávající, nebo nová (podle technického stavu), u zámkových panelů se konstrukce nepoužívá do určité výšky. Do obou typů prosklení lze namontovat ventilační prvky, ventilační křídla, případně ventilátory.

U administrativních budov se jedná hlavně o výměnu oken za plastová, případně na schodiště nebo chodby lze nabídnout zámkové polykarbonátové panely.

Jednotlivé materiály umožňují variabilitu v použití tak, aby mohlo být navrženo nejoptimálnější řešení konečného provedení s ohledem na cenu a návratnost investice.

Proč opravovat prosklení

Pro zachování správné funkčnosti prosklení s ohledem na druh provozu, ve kterém slouží je možno specifikovat důvody, proč prosklení opravovat.

  • Tepelně izolační vlastnosti – lepší energetická bilance, přinášející úspory na energiích na vytápění i osvětlení
  • Prostup světla – zlepšení světelné pohody na pracovištích, zamezení oslňování
  • Odvětrávací prvky – ventilační křídly, ventilátory
  • Estetická stránka nového provedení
  • Bezpečnost – havarijní stavy prosklení, kdy dochází k uvolnění a pádu tabulí skla
  • Výrazné snížení úniku tepla použitím polykarbonátu se výrazně nižšími hodnotami součinitele prostupu tepla (5,4 až 1,15 W/m2K)

Vybrané reference