KONTAKTNÍ TELEFON +420 603 519 519
ADRESA

Martinovská 3168/48 - 723 00 Ostrava

PONDUS

Světlíky

Kvalitní provedení rekonstrukce střešních světlíků znamená více denního světla a tepla do vašich hal, zároveň odlehčení konstrukce.

Kontaktujte nás
Author

Řešení

Světlíky dělíme na:

 • Obloukové pásové světlíky
 • Sedlové světlíky (rekonstrukce pomocí přesklení polykarbonátem)

Obloukový pásový světlík

Funkčně slouží k prosvětlení objektu. Druhotnou funkcí je možnost odvětrání haly.

Je nejčastěji používaný a také nejvhodnější typ světlíků. Oproti sedlovému světlíku má asi o 1/3 menší prosklenou plochu a také menší akumulační objem vzduchu pod světlíkem. Obloukové střešní světlíky jsou obvykle dodávány s celohliníkovou bezúdržbovou konstrukcí. Samozřejmostí bývá možnost samočinného otevírání a perfektní těsnost docílená pryžovým těsněním. Nové konstrukce již bez pryžového těsnění!

Popis a charakteristika

Obloukové střešní světlíky jsou vyrobeny z celohliníkové bezúdržbové konstrukce a prosklení z polykarbonátových komůrkových desek. Těsnost je docílena speciální dosedací plochou a průmyslové těsnící prvky jsou pouze ve stycích v napojení na hydroizolaci a na větrací klapce. Všechny použité komponenty k výrobě pásových světlíků nepodléhají korozi a povětrnostním vlivům. Systémová konstrukce obecně vykazuje vlastnosti, jenž není možné běžným zámečnickým způsobem výroby dosáhnout. Konstrukce sestavená z našich hliníkových profilů je samostatná a lze ji namontovat na podsadu z jakéhokoliv materiálu (dřevo, ocel, beton).

Přínos

 • Zkvalitnění vnitřního prostředí
 • Výměna vzduchu
 • Zachování přirozeného osvětlení
 • Energetické úspory
 • O 1/3 menší plocha prosklení
 • Doplnění světlíků o další technologie (větrací hlavice, ventilátory, systém MaR)
 • Minimální zatížení a odlehčení konstrukce střechy (2,5 kg/m2 vs 18 kg/m2)
 • Flexibilita tvarů a rozměrů
 • Zlepšení tepelněizolačních vlastnotí – úspora tepla
 • Dlouhá životnost
 • Bezúdržbovost
 • Nepodléhající korozi
 • Variabilní řešení – odvětrávací systémy
 • Ucelený konstrukční systém
 • Rychlost montáže
 • Snadná výměna případných poškozených polykarbonátových dílů
 • Snadná instalace doplňků (větrání, čidla)
 • Nedochází k oslunění, vhodnější rozptyl světla při použití opálového zbarvení polykarbonátu
 • Možnost ventilace (manuální či elektrické otevírání)

Sedlový světlík

Funkčně slouží k prosvětlení objektu. Druhotnou funkcí je možnost větrání.

Byl dříve nejčastěji používaným typem světlíku do průmyslových provozů. Jeho konstrukce se skládá ze sedlové ocelové konstrukce, nejčastěji z profilů omega, ke kterým je uchyceno drátosklo. Tento typ světlíku je již zastaralý a již nesplňuje dnešní požadavky na tepelně izolační vlastnosti. Dále dochází k degradaci stávajícího drátoskla, které praská a případně propadává do interiéru.

Oproti obloukovému světlíku má asi o 1/3 větší prosklenou plochu a také větší akumulační objem vzduchu pod světlíkem.

V tomto případě jsou možné dvě varianty řešení, a to výměna prosklení za polykarbonát v případě, že nosná konstrukce světlíku zasahuje do světlíku. V opačném případě je výhodnější zřídit světlík nový. V tomto případě je nutné zmínit, že množství prosklení je o 1/3 oproti světlíku obloukovému, a tak dochází ke snížení nákladů na realizaci.

Přínos

 • Zkvalitnění vnitřního prostředí
 • Zachování přirozeného osvětlení
 • Energetické úspory oproti (drátosklo 5,6 – 1,7 U(W/m2 C) polykarbonát 16mm)
 • UV filtr v polykarbonátu oproti drátosklu
 • Doplnění světlíků o další technologie (ventilační hlavice, větrací hlavice, ventilátory, systém MaR)
 • Odlehčení konstrukce světlíku a střechy oproti drátosklu (6mm drátoskla 15kg/m2 oproti 2,8kg/m2 16mm polykarbonátu)
 • Zlepšení tepelněizolačních vlastností – úspora tepla
 • Dlouhá životnost
 • Bezúdržbovost (mimo stávajících ocelových konstrukcí)
 • Nepodléhající korozi (mimo stávajících ocelových konstrukcí)
 • Variabilní řešení – odvětrávací systémy
 • Rychlost montáže
 • Snadná výměna případných poškozených polykarbonátových dílů
 • Snadná instalace doplňků (větrání, čidla)
 • Nedochází k oslunění, vhodnější rozptyl světla při použití opálového zbarvení polykarbonátu
 • Snížení nákladů na osvětlení a vytápění
 • Možnost ventilace (manuální či elektrické otevírání)

Vybrané reference