KONTAKTNÍ TELEFON +420 603 519 519
ADRESA

Martinovská 3168/48 - 723 00 Ostrava

PONDUS

Střešní pláště

Mezi základní kritéria kvalitního střešního pláště patří dostatečný tepelný odpor, zvukové vlastnosti a spolehlivá ochrana proti vodě.

Kontaktujte nás
Author

Funkce střech a jejich použitelnost

Ploché střechy a střechy s mírným sklonem se používají na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních, apod. Tyto střechy se rozdělují na střechy jednoplášťové, dvouplášťové, větrané a nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé, střechy nepochůzné i pochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněním apod.

 

Výhody

 • zmenšují celkovou výšku budovy
 • možnost zastřešení členitých půdorysů
 • možnost účelového využití střešních ploch
 • snadný přístup
 • úspora materiálu,
 • menší pracnost.

Nevýhody

 • nutný odborný návrh skladby střešních vrstev, nutnost správného tepelně technického posouzení
 • důsledné dodržování technologických postupů při realizaci

Typy, verze střech

 • Střechy nezateplené
 • Střechy zateplené polystyrénem EPS nebo minerální vatou

Následně dělíme na:

 • s PVC folie
 • s SBS pásy

Vlastnosti a parametry střech

Střechy PVC folie

Výhoda lehká konstrukce, difuzně otevřená což zabezpečuje zbavení se vzniklých kondenzátů z konstrukcí střešních plášťů. Velmi jednoduchá opracovatelnost střešních detailů, dlouhodobá trvanlivost. U některých vybraných výrobců záruky až 10 let.

Výhody PVC folií:

 • Střešní krytinu tvoří vždy jen jediná vrstva fólie o tloušťce izolační vrstvy zpravidla pouze 1,5 mm až 2,6 mm.
 • Přitížení střešní konstrukce krytinou činí maximálně 3,2 kg/m2.
 • Všechny spoje střešní krytiny jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti a naprosté vodotěsnosti s možností jejich dalšího napojení.
 • Střešní krytina dlouhodobě odolává povětrnostnímu namáhání a ultrafialovému slunečnímu záření.
 • Střešní krytina odolává chemicky agresivním vlivům ovzduší, průmyslových exhalací, výluhům z betonu a řadě dalších látek.
 • Střešní krytina se vyznačuje vysokou pevností, průtažností a pružností a zachovává si své užitné vlastnosti v širokém rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
 • Střešní krytina odolává ve smyslu příslušných norem přelétavému ohni a sálavému teplu, speciální typ fólie je bez použití zatěžovací vrstvy vhodný i do požárně nebezpečných úseků střech.
 • Příznivá míra propustnosti hydroizolační fólie pro vodní páru usnadňuje průběžnou difúzi vlhkosti ze střešního pláště do ovzduší.
 • Fólie je odolná proti prorůstání kořenů, napadení mikroorganismů a plísněmi.
 • Univerzálnost použití fóliového systému je založena na jeho široké variabilnosti pro různá uplatnění.
 • Fólie se při použití separační vrstvy může klást přímo na asfaltové krytiny.
 • Povrch krytiny dobře odráží a minimálně pohlcuje sluneční tepelné záření.
 • Životnost krytiny je na základě dosavadních dlouhodobých praktických zkušeností a laboratorních testů nejméně 30 let.
 • Systém umožňuje komplexnost dodávky střešní krytiny včetně montáže oplechování a podkladních i následných ochranných vrstev.
 • Je zaručena vzájemná kompatibilita střešní krytiny se všemi v rámci systému dodávanými doplňkovými a pomocnými prvky.
 • Na obvodové oplechování se využívají poplastované plechy, na které se fólie přímo navaří, a které nevyžadují žádnou údržbu.
 • Výrobci poskytují záruku na funkčnost střešních hydroizolačních fólií aplikovaných podle tohoto předpisu na dobu 10 let.
 • Provádění prací je možné téměř celoročně pouze s výjimkou deště, sněžení a teplot pod -5°C. Krytinu lze klást i na vlhký podklad.
 • Krytina nevyžaduje po celou dobu své životnosti údržbu (mimo úklidu listí apod.).
 • V případě poškození krytiny je možná její snadná opravitelnost.
 • Po dožití krytiny je snadno proveditelná celková obnova, případně demontáž.
 • Vhodnost fóliové izolace v požárně nebezpečném prostoru.

 

Mezi hlavní odlišnosti náleží zejména:

 • jednovrstvost střešní krytiny – krytina je za všech okolností a v celé ploše střechy tvořena pouze jedinou vrstvou hydroizolační fólie
 • bezúdržbovost střešní krytiny (mimo úklidu listí apod.)
 • dokonalá separace a dilatace fóliové vrstvy od podkladu (při mechanickém kotvení a přitížení)
 • vysoká průtažnost fólií pohybující se u homogenních typů přes 300 % systém umožňuje konstrukčním řešením vyloučit většinu klasické klempířské práce při montáži systému mechanickým kotvením hydroizolace lze vyloučit použití rozpouštědlových systémů a otevřeného ohně
 • možnost spolehlivého odvádění vodních par z vlhkých vrstev střešního pláště předepsaným plnoplošným podložením fóliové povlakové vrstvy technickými textiliemi ze syntetických vláken s minimálním difúzním odporem
 • nutnost zajištění fóliové krytiny před účinky sání větru
 • nutnost stabilizace fóliové krytiny před účinky vnitřních sil
 • nutnost separace fóliové vrstvy krytiny celoplošně technickou textilií ze syntetických vláken od všech druhů sousedících vrstev (podkladových, násypových, provozních) s výjimkou materiálů vyrobených z minerálních vláken
 • nutnost vyloučení přímého styku fóliové krytiny s některými stavebními hmotami a chemikáliemi (dehet, rozpouštědla, polystyren apod.)

 

SBS a APP pásy

Jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.

Modifikované asfaltové pásy proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností, vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách.

V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltových pásů. Jedná se o plastickou modifikaci pomocí ataktického polypropylénu (APP modifikace) a elastickou modifikaci pomocí styren-butadien-styrenu (SBS modifikace).

Životnost střech a záruční doba 

 • PVC Folie – výrobce se shodují v životnosti až 30-let. Záruky jsou poskytovány 10 let.
 • SBS a APP pásy- životnost uvádí jednotliví výrobci různě 2-15let.

Vybrané reference